Akkor egyelőre ennyi…

A Hatvani Multifunkcionális Sport-és Rendezvénycsarnok használatbavételi engedélyezésének eljárása a mai nappal jogerősen megszűnt!

Tekintettel arra, hogy a tavasszal elkezdődött eljárást májusban felfüggesztettük, mert az Önkormányzat közel 4 év alatt nem készítette el az utat, amely a parkoló megközelítéséhez elengedhetetlenül szükséges.
Idézet az építési engedélyből:

„A létesítmény használatbavételének feltétele a fentiek teljesítése, a létesítmény működéséhez szükséges jogerős közlekedés hatósági engedéllyel megépült közlekedési építmények történő forgalomba helyezése.”

Ez alapján nyilvánvaló, hogy egyre távolabb kerülünk attól, hogy a hatvaniak, a hatvani sportolók birtokukba vehessék ezt, a közel 4 milliárd forintból megépült komplexumot.
Horváth Richárd hónapok óta támadja és próbálja ellehetetleníteni az egyesületünket és azzal vádolja, hogy nem tartjuk be a megállapodást.
Közzétettük azt is, hogy véleményünk szerint nem mi, hanem az önkormányzat nem tartja be a megállapodást. Ő ezzel nem foglalkozik, csak ismételgeti, hogy mi vagyunk azért a felelősök, hogy a Sportcsarnok nem láthatja el a funkcióját. Idézet az Egyesület, és az Önkormányzat közötti megállapodásból:

„Felek megállapodnak abban, hogy a sportcsarnok használatba vételét követő 30 napon belül az egyesület az épület tulajdonjogáról a társasági adóról és az osztalékról szóló 1996.évi LXXXI. törvény 22/C §-a alapján lemond Hatvan Város Önkormányzata, mint földtulajdonos javára, ezáltal a földtulajdon és a felépítmény tulajdonjoga 1/1 arányban a föld tulajdonos önkormányzatot fogja megilletni. Felek megállapodnak abban, hogy beruházásra vonatkozó jogszabályok jövőbeli változása esetén jelen megállapodás rendelkezéseit közös megegyezéssel felülvizsgálják, és a hatályos jogszabály rendelkezéseinek megfelelően esetlegesen jelen okiratot módosítják.”

Akkor most foglaljuk össze:
Az Önkormányzat hibájából nem készült el az út.
Az út hiányában nincs a parkolónak használatbavételi engedélye.
Miután nincs a parkolónak használatbavételi engedélye, így a Sportcsarnok sem kaphatja meg azt.
Akkor most mindenki összegezze magában, hogy ki a felelős ezért a kudarcért….