Köszönjük!

Hatvan Város Önkormányzata a Kiemelt Sportegyesület támogatását a 2015-től 2019-ig terjedő időszakra vonatkozó Sportfejlesztési Koncepcióban határozta meg és minden évben a költségvetés elfogadásakor dönt a támogatás mértékéről.

Egyesületünk folyamatosan és dinamikusan fejlődik, egyre több utánpótlás csapatunk szerepel különböző bajnokságokban, illetve mindkét felnőtt csapatunk az előző évhez képest magasabb osztályban kezdi meg a versenyzést. Költségeink ebben a bajnokságban olyan szinten emelkedtek -elsősorban az utánpótlás csapataink utaztatása, illetve versenyeztetése miatt-, hogy a takarékos gazdálkodásunk mellett sem tudtuk volna kigazdálkodni a költségeket. Ezért Egyesületünk elnöke, Hatvan Város Polgármesterén keresztül kérelemmel fordult Hatvan Város Önkormányzatához, hogy a megítélt támogatáson túl ebben az évben visszamenőlegesen július hónaptól 1.250.000 Ft/ hónap támogatásban részesítse az Egyesületünket. Hatvan Város Önkormányzata megértette és elfogadta a kérésünket és megítélte a kért támogatást, mely biztosítja a zavartalan működésünket.

Az Egyesület vezetősége, tagjai és sportolói köszönik a támogatást!

Fotó: Hatvani Hírlap