Meghívó közgyűlésre – 2019. január 25.

Tisztelt Egyesületi Tagunk!

Közgyűlést tartunk 2019. január 25-én, pénteken, 18:15-kor.

A közgyűlés helye
Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola tornacsarnoka (3000 Hatvan, Géza fejedelem u. 3.)

Napirendi pontok

  1. 2019. február 1-től esedékes tagdíj megállapítása és annak elfogadása

Figyelemfelhívás

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon az egyesületi tagok több mint fele jelen van (illetőleg szabályszerű meghatalmazással képviselve van). Tekintettel a napirendi pontok kiemelt fontosságára, kérünk minden egyesületi tagot, hogy vegyen részt a közgyűlésen.

Ha a közgyűlés nem lesz határozatképes, a megismételt közgyűlés ugyanazon a helyen, Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola tornacsarnoka (3000 Hatvan, Géza fejedelem u. 3.) 2019. január 25-án 18:45-kor kerül megtartásra. A megismételt közgyűlés a megjelent egyesületi tagok számára tekintet nélkül határozatképes és nincs jogi akadálya annak, hogy a jelen meghívóban feltüntetett napirendi pontokban döntést hozzon.
A meghívó az Egyesület székhelyén a 3000 Hatvan, Tanács út 9. szám alatt is kifüggesztésre került.