Meghívó közgyűlésre – 2019. május 24.

Tisztelt Egyesületi Tagunk!

Közgyűlést tartunk 2019. május 24-én, pénteken, 17:00-kor.

A közgyűlés helye: 3000 Hatvan, Tanács utca 7., az OK-TAT-60 Kft. épületében. (Első emelet, Konferencia terem. Megközelítés a Nádasdy Tamás utca 8-10. felől)

Napirendi pontok:

  1. A 2018/2019. évi bajnokságok értékelése
  2. Felügyelőbizottság beszámolója
  3. Az elnökség 2018. évi tevékenységének elfogadása
  4. Egyesület 2018. évi pénzügyi beszámolójának elfogadása
  5. Tájékoztató a 2019/2020. évi bajnokságokról
  6. Az egyesület 2019. évi pénzügyi tervének elfogadása
  7. Egyesület vezetőségi tagjának megválasztása
  8. Egyebek

Figyelemfelhívás

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon az egyesületi tagok több mint fele jelen van (illetőleg szabályszerű meghatalmazással képviselve van). Tekintettel a napirendi pontok kiemelt fontosságára, kérünk minden egyesületi tagot, hogy vegyen részt a közgyűlésen.

Ha a közgyűlés nem lesz határozatképes, a megismételt közgyűlés ugyanazon a helyen, 3000 Hatvan, Tanács utca 7. az OK-TAT-60 Kft. épületében, 2019. május 24-én 17:30-kor kerül megtartásra. A megismételt közgyűlés a megjelent egyesületi tagok számára tekintet nélkül határozatképes és nincs jogi akadálya annak, hogy a jelen meghívóban feltüntetett napirendi pontokban döntést hozzon.

Hatvan, 2019. május 08.