Nyílt pályázati felhívás műszaki ellenőri feladatok ellátására

A Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület a TAO rendszer keretén belül megvalósuló sportlétesítmény kivitelezéséhez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatainak ellátásához nyílt pályázatot hirdet.

A pályázaton azok vehetnek részt, akik a tárgyi eszköz beruházására, felújításra vonatkozó sportlétesítmény-fejlesztés kivitelezéséhez kapcsolódó műszaki ellenőrzés területén legalább két éve működnek és írásban (e-mail-ben, faxon vagy postai úton tett) ajánlatot tesznek.

A pályázathoz kapcsolódó ajánlattételhez szükséges részletes adatok, információk, műszaki tervek stb. az alábbi elérhetőségeken való igénylés esetén email-ben, postán, ingyenesen megküldésre kerülnek.

Antalóczy Péter, +36 (30) 303 1076, irodagep60@gmail.com

Az ajánlat benyújtásának határideje 2017. február 22. 14 óra

Az ajánlat benyújtásának címe: Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület, 3000 Hatvan, Tanács út 9., irodagep60@gmail.com

Az ajánlattétel benyújtásának módja: Postai úton, személyesen vagy elektronikusan. Cégszerűen aláírva. E-mail esetén az aláírt ajánlatot szkennelve szíveskedjenek elküldeni.

Az ajánlattétel elbírálásának határideje: 2017. 02. 24. 14 óra

A pályázati felhívással kapcsolatos további információkat a csatolt dokumentumban olvashatnak.

A dokumentum itt letölthető.