Pályarendszabályzat

Kedves Hatvani KSZSE szurkolók!

Ahogy azt tudjátok, a mérkőzések megrendezésében komoly, és szigorú szabályok vannak, amiket a Magyar Kézilabda Szövetség határoz meg. A hatvani közönség mindig kulturált és tiszteletre méltó módon drukkolt a csapatainknak, Egyesületünk vezetősége azonban szeretné, ha minden egyes szurkolónk megismerné, illetve maradéktalanul betartaná a Szövetség által előírtakat.
Ennek érdekében, ezeket a szabályokat itt is közzé tesszük, illetve a mérkőzésnek helyt adó tornacsarnokban is, az eddigiekhez képest több helyen, és jobban  látható módon tesszük közzé.

Természetesen nálunk továbbra is térítés nélkül tekinthető meg a találkozó, így az első pontban foglalt mondat, nálunk nem érvényes. 

 1. A néző a sportrendezvény helyszínére akkor léptethető be, ha:
  • Érvényes belépőjeggyel, bérlettel vagy más belépésre jogosító igazolással rendelkezik.
  • Ha a beléptetéskor a belépőjegy, a bérlet vagy a klubkártya birtokosának személyes adatai megegyeznek a személyazonosság igazolására alkalmas igazolványban szereplő adatokkal.
  • Nem áll nyilvánvalóan alkohol, kábítószer vagy más bódító hatású szer befolyása alatt.
  • Nem tart magánál szeszes italt, kábítószert, valamint olyan tárgyat, amely a sportrendezvény megtartását, továbbá mások személyi- és vagyonbiztonságát veszélyezteti, amelynek birtoklását jogszabály, illetve a sportrendezvényre való bevitelét a szervező megtiltotta.
  • Nem tart magánál mások iránti gyűlöletre uszító feliratot, zászlót vagy jogszabály által tiltott önkényuralmi jelképet.
  • Nem áll kizárás, a sportrendezvények látogatásától eltiltás vagy szabálysértési kitiltás hatály alatt.
  • A ruházat- és csomag átvizsgálásához hozzájárul.
  • Tudomásul veszi, hogy a sportrendezvény ideje alatt, a jogszabályban meghatározott helyeken, róla kép- és hangfelvétel készíthető.
  • Tudomásul veszi, hogy a sportrendezvény ideje alatt a rendezők a Pályarendszabályokban foglaltak betartását folyamatosan ellenőrzik.
 2. A sportrendezvényen résztvevő ruházatának és csomagjának átvizsgálására, személyazonosságának megállapítására, a rendezvényről való eltávolítására, visszatartására a biztosítását végző rendőr és a rendező szerv alkalmazottja jogosult.
 3. A résztvevő kizárólag a belépőjegyen, bérleten, meghívón megjelölt beléptető kapun keresztül léphet be a sportlétesítmény területére, a kijelölt útvonalon közelítheti meg a szektorát és a belépőjegyen/bérleten/meghívón feltüntetett ülőhelyet foglalhatja el. A sportlétesítményt – amennyiben arról a szervező és a rendező vagy a rendőrség másképpen nem rendelkezik – csak a belépési ponton hagyhatja el.
 4. Aki a nézőktől vagy a nézők meghatározott csoportjától elzárt területre lép vagy e területre bármit bedob bűncselekményt követ el. A jogsértést elkövető személyt a rendezők visszatartják és a rendőrhatóságnak átadják.
 5. A néző a sportrendezvényen
  • Köteles betartani a Pályarendszabályok rendelkezéseit, a szervező által meghatározott előírásokat, illetve a rendezők utasításait.
  • Nem folytathat olyan tevékenységet, amely a sportrendezvény rendjét megzavarja, meghiúsítja vagy veszélyezteti a sportrendezvényen résztvevők személyi- és vagyonbiztonságát.
  • Az arcát szándékosan nem takarhatja el, a személyazonosítását nem akadályozhatja.
  • A nemzetközi szövetségek által szervezett nemzetközi mérkőzéseken nem fogyaszthat a sportlétesítmény területén szeszesitalt. A magyar bajnoki/kupa-mérkőzéseken az 5 % alkoholtartalmat meg nem haladó ital árusítása és fogyasztása a szervező hozzájárulásával lehetséges.
  • Köteles a dohányzással kapcsolatos rendelkezéseket betartani.
  • Rasszista vagy gyűlöletre uszító magatartást nem tanúsíthat.
  • Transzparenst, zászlót a kerítésre, a korlátra, oszlopra csak szervező, illetve a rendező szerv engedélyével helyezhet el.
  • Köteles a szervezőnek, rendezőnek vagy a rendőrségnek a felhívására a sportrendezvény helyszínét elhagyni.
 6. Amennyiben a Pályarendszabályokban leírtakat a néző nem tartja be, a sportrendezvényről eltávolításra vagy a rendőrség kiérkezéséig visszatartásra kerül.
 7. A biztonsági előírások megszegéséből eredő kárért a néző, több károkozó esetén a károkozásban résztvevő nézők egyetemlegesen felelősséggel taroznak. A kártérítési felelősség nem érinti a néző szabálysértési vagy büntetőjogi felelősségét. A károkozó a sportszervezet részére minden, a károkozásból származó költséget köteles megtéríteni.
 8. A sportrendezvények biztonságos lebonyolítása érdekében a szervező:
  • A sportrendezvényen résztvevőt a beléptetés feltételeiről, az ellenőrzés módjáról és az eltávolítás lehetőségéről a sportlétesítményen kívül és annak területén jól látható, piktogramokkal is ellátott, aktualizált hirdetményeken – magyar, angol, német és a külföldi vendég sportszervezet országa szerinti nyelven – tájékoztatja.
  • Gondoskodik a Pályarendszabályok értelmében be nem vihető tárgyak dokumentált átvételéről, biztonságos megőrzéséről és a jogosult részére távozásakor történő visszaadásáról. Amennyiben a be nem vihető tárgyakért a tulajdonos a sportrendezvény befejezésétől számított két órán belül nem jelentkezik, a szervező vagy a rendező a felelős őrzés szabályai szerint jár el.
  • Jogosult a sportrendezvény helyszínén, a belépési pontoknál, a sportlétesítményhez tartozó közterületen és a kijelölt parkolókban – a résztvevők egyedi azonosítását lehetővé tevő kamerával megfigyelni – a felvételeket rögzíteni és a jogszabály rendelkezése szerint kezelni.
 9. A szervező a résztvevők számára felelősségbiztosítást kötött.
 10. A nézők biztonságos távozása érdekében a rendőrség a nézőket az ellenérdekű szurkolói csoportok sportlétesítményből, a rendőri biztosítás működési körzetéből, illetve a szurkolók kísérési útvonalából történő eltávozásáig a sportlétesítményben visszatarthatja.
 11. Ha a sportrendezvény elmaradt, illetve nézők kizárásával vagy a nézőszám korlátozásával került megrendezésre a belépőjegy ellenértéke három munkanapon belül visszatérítésre kerül. Ha a sportrendezvény megszakadt, a megismételt rendezvényre a belépőjegy érvényes.

Kérünk, a szurkolókat, hogy a fenti szabályokat maradéktalanul tartsák be, és működjenek együtt a biztonsági személyzettel, különös tekintettel a táskák, és különböző csomagok átvizsgálásakor. Azokat a tárgyakat, eszközöket, melyeket a biztonsági szolgálat nem enged bevinni a tornacsarnokba, azoknak a megőrzését nem tudjuk biztosítani.

Kérünk mindenkit, hogy a mérkőzések végén, mindenki a maga után keletkezett hulladékot (műanyag pohár, zacskó, stb.) a tornacsarnokban elhelyezett szemetesbe helyezze el.

A fenti szabályok betartása mellett, kívánunk az elkövetkezendő mérkőzésekhez jó szurkolást!

Hatvani KSZSE vezetőség

FegyverPirotechnikai eszközökCsavarhúzó
ZsebkésÜvegpalackMűanyag palack
EsernyőHajlakkLézertoll