Reagálás /2.rész/

Egyesület elszámolása…

Csütörtökön Hatvan város képviselő-testülete ülést tartott. Ezen ülésen tárgyalt több, az Egyesületünket érintő témát is. Sajnálattal vesszük, hogy ilyen fontos témában úgy született döntés, hogy minket sem az ezen döntéseket előkészítő bizottsági, sem az ezen döntéseket meghozó testületi ülésre sem hívtak meg, hogy álláspontunkat kifejthessük.
Részben megpróbálnak minket felelőssé tenni azért, mert nem képesek a Belügyminisztériumon keresztül a Sportcsarnok építésére kapott támogatással elszámolni annak ellenére, hogy mi mindenben együttműködünk. Részben hoztak egy olyan határozatot, mely szerint nem számoltunk el a támogatással és ez alapul szolgálhatott annak, hogy megtagadták Egyesületünktől a 2020-as támogatást.
1. Az 5.469.000 Ft a Kodály Zoltán Iskola tornacsarnokának felújításának pályázatához biztosítandó önrész volt. Azt, hogy ezt miért az Egyesület fizeti, az a magyarázat, hogy a képviselő-testületnek már nem volt ideje a döntést meghozni és a pályázat benyújtására meglévő határidő lejárta előtt.
A pályázat ugyan nyert, de később az Magyar Kézilabda Szövetség az összes ilyen jellegű pályázatot visszavonta – tehát ez nem egyedi eset – 2019 közepén.
Ezt az összeget több hónapos késedelemmel, többszöri felszólításunk után kaptunk vissza 2019. december 20-án. Ekkor már munkavégzés az ünnepekre tekintettel nem volt, az Egyesület munkatársai szabadságon voltak, illetve ekkora összeget felelősen elkölteni néhány munkanap alatt nem lehetett, ezért nem történt meg 2019-ben az elszámolás, ezért -késedelmes visszafizetésért, és azért, hogy a pénz nem került elköltésre – az Önkormányzat a felelős.
Elszámolni ezzel bármikor tudunk, bár teljesen logikus volt – tekintettel arra, hogy az Önkormányzat hibázott, hogy kapunk egy szerződésmódosítást ezzel kapcsolatban, és a 2020-as támogatással együtt számolunk el ezzel is.
A bizottsági ülésen nagyon pozitív volt, hogy a bizottság tagja szerint – Kondek Zsolt- ezzel most is elszámolhatunk, tehát várjuk az időpontot ezzel kapcsolatban, hogy mikor vihetjük be az elszámolást a Hivatalba. Innentől logikus, hogy joghátrány sem érheti az Egyesületet, és joggal bízhatunk abban, hogy a többi kiemelt Sportegyesülethez hasonlóan mi is meg kapjuk a támogatást.
2. A 1.500.000 Ft támogatás célja szintén a Kodály Zoltán Iskola tornacsarnokának felújítása volt, ezen belül is a fűtésrendszer korszerűsítése. Ezt a Polgármesteri Hivataltól kapott engedély alapján végeztük el úgy, hogy az Egyesület megelőlegezte ezt az összeget. A beruházást határidőben- a fűtési szezon megkezdéséig- elkészült. Ezen összeget szintén 2019. december 20-án fizette vissza az Önkormányzat.
3. Határidő: Kialakult szokás szerint a hivatali ügyintéző telefonon jelezi, hogy mikor menjünk be elszámolni (volt, hogy ez áprilisban történt), mint ahogyan eddig, most is vártuk az értesítést (gondoltuk, hogy a COVID miatt eddig nem szóltak). Ezzel kapcsolatban felszólítást, vagy hiánypótlást nem kaptunk. Mikor telefonon értesítettek benyújtottuk a kért iratokat.
Ugyanakkor javasoljuk azt is megvizsgálni, hogy az elmúlt 10 évben, mely Egyesületek, illetve egyéb jellegű szervezetek nem számoltak el időben, és ott mi volt az eljárás, pl: velünk ellentétben kaptak-e írásos felszólítást, hiánypótlást, plusz időt, stb. Mi történik akkor, hogyha egy adott szervezet több éven keresztül nem tudta visszafizetni az Önkormányzat által nyújtott több millió forintos kölcsönt, stb. Amennyiben ezek jogkövetkezmények nélkül voltak, akkor jogosan tehetjük fel a kérdést, hogy a mi esetünkben, erre való hivatkozással, miért akarják megvonni a 2020-as támogatást.
Összességében, most azért büntetik az Egyesületet, mert önerőt biztosított az Önkormányzatnak, illetve lényegesebben olcsóbban, és gyorsabban végrehajtott egy önkormányzati ingatlanon beruházást, de ezek ellenértékét az Önkormányzat késedelmesen fizette vissza és emiatt nem tudtunk időben elszámolni.
Itt szeretnénk megjegyezni, mint fontos tényt, hogy az Önkormányzat évek óta tartozik az Egyesületnek, több mint 28 millió forinttal a Kodály Zoltán Iskola felújításából adódóan.
Összegzés: várjuk, hogy az elszámolás után megkapjuk a nekünk járó támogatást, amennyiben nem egy szándékos támadásról van szó az Egyesületünk ellen. A fentieket figyelembe véve akkor joggal kérdezhetjük, hogy ki tartozik kinek, és mennyivel…