Reagálás /I. rész/

Elszámolás a Belügyminisztérium felé…

A tegnapi napon Hatvan város képviselő-testülete ülést tartott. Ezen ülésen tárgyalt több, az Egyesületünket érintő témát is. Sajnálattal vesszük, hogy ilyen fontos témában úgy született döntés, hogy minket sem az ezen döntéseket előkészítő bizottsági, sem az ezen döntéseket meghozó testületi ülésre sem hívtak meg, hogy álláspontunkat kifejthessük.
Részben megpróbálnak minket felelőssé tenni azért, mert nem képesek a Belügyminisztériumon keresztül a Sportcsarnok építésére kapott támogatással elszámolni annak ellenére, hogy mi mindenben együttműködünk. Részben hoztak egy olyan határozatot, mely szerint nem számoltunk el a támogatással és ez alapul szolgálhatott annak, hogy megtagadták Egyesületünktől a 2020-as támogatást.
1.: Az Önkormányzat a hatályban lévő megállapodással ellentétben az előterjesztésből kitűnően két pert is indított (birtokba adás, illetve földhasználati jog megszűnése iránt).
A birtokba adást a használatbavételi engedély megadása utáni 30 napon belül kell elvégezni. Használatbavételi engedély pedig az Önkormányzat hibájából nincs, mivel az alapkőletételt elteltével 4 év után sem készült el a használatbavételi engedélyhez szükséges út, ezért nem áll módunkba birtokba adni.
A földhasználati szerződésnek egyébként sincs lejárati határideje. Ugyanakkor az anyag előkészítője nagyvonalúan elfelejti megemlíteni, hogy az Önkormányzat által beadott anyagot a bíróság már kétszer is elutasította.
2.: A Polgármester folyamatosan próbál beleavatkozni az Egyesület életébe, lásd „általa delegált” két fő vezetőségi tag szerepe, mely arra irányult, hogy hogyan tudja az Önkormányzat érdekeit képviselni az Egyesülettel szemben. A közadat kérelem teljesen egyértelműen rosszindulatú volt, mert a kérdést feltevő tudja választ, hiszen esetenként meg is szavazta azt. Az adatok az Egyesület honlapján elérhetőek a többi pedig a GDPR szabályok szerint egyébként sem adható ki.
3.: Az Egyesület a BM támogatást miután beérkezett a számlájára, haladéktalanul, hiánytalanul tovább utalta.
4.: Az elszámolással kapcsolatban minden alkalommal eleget tett adatszolgáltatási kéréseknek. Legutóbb 2019. szeptember 18-án jeleztük, hogy a szükséges anyagokat bármikor át lehet venni az Egyesület irodájában, de arra az elmúlt hét elejéig nem reagáltak. Tekintettel a munka jellegére, záradékolások, hitelesítések, az Egyesület irodájában megoldható, de csak akkor, hogyha végre valaki elmegy az Önkormányzat részéről az anyagokért. Amikor az elmúlt héten jelezték, hogy jönnének, akkor Elnök úr karanténban volt, ezért nem tudott eleget tenni a kérésnek. A bizottsági ülésen jeleztük, hogy amennyiben igény van, akkor pénteken az ügyintéző rendelkezésére állunk. A mai nap híre, hogy végre eljött az ügyintéző egy ügyvéddel, és két dokumentum kivételével mindent el tudtak vinni. Amiket nem tudtak elvinni az azért volt, mert az Önkormányzat még nem fizette ki az általa megrendelt pótmunkát. Amennyiben ez rendeződik, akkor az erről készült dokumentumokat természetesen mi is átadjuk.
5.: Az Önkormányzat az Egyesületet megkerülve rendelt meg pótmunkákat. Ezzel kapcsolatban utólag az Egyesület azért írta alá a kivitelezővel a szerződésmódosítást, mert ezzel kapcsolatban képviselő-testületi döntés született, ezáltal bíztunk abban, hogy az összeg rendelkezésre áll és azt az Önkormányzat kifizeti.
Legfrissebb információink szerint ez az ügy rendeződni fog úgy, hogy az Önkormányzat mégis kifizeti az általa megrendelt munkákat a kivitelezőnek, tehát ezzel sem mi tartozunk a kivitelezőnek.
Itt szeretnénk megjegyezni, hogy az Egyesület költségvetéséből fedeztük a közel 3 milliárd forint banki átutalás költségét is, ami szintén jelentős összeg volt.
6.: Az Egyesület továbbra is rendelkezésre áll a szükséges dokumentumok átadásával kapcsolatban, de ugyanakkor vitatjuk az előterjesztésben megjelent adatok számszerűségét.
7.: Különösen aggasztónak tartjuk azt a kijelentést, miszerint a használatbavételi engedély megszerzésével kapcsolatban az Önkormányzat munkatársai nem tudnak közreműködni az ügyintézésben. Amikor meghívást kaptak a helyszíni bejárásra, nem jelentek meg és egyébként is az átvevő az Egyesület elnöke. Viszont addig nem lehet használatbavételi engedélyt szerezni, amíg az épület megközelíthetetlen. Az alapkőletételt követő több mint 4 évben, a szükséges út nem készült el, az ún. ideiglenes (több hónapig készülő) útnak pedig nincs használatbavételi engedélye, amely eljárás lefolytatása az Önkormányzat felelőssége, amennyiben ez szükséges.
Az Önkormányzat akadályoztatása miatt 2020. novemberében lejár a Sportcsarnok használatbavételi eljárásának határideje. Időközben az Egyesület saját költségére pótolta azokat a beruházásokat, melyek szükségesek a használatbavételi engedélyhez.
8.: A projekt költségvetésén nagy lyukat vágott, a Sportcsarnok átterveztetésének és kiviteli terveinek költsége, melyet az a cég végzett, amelyet a Polgármester Úr hozott és aminek költsége 75 millió forint volt. A viszonyítás végett a korábbi engedélyes tervek 15 millió forintba kerültek!
Folyt köv…