Meghívó közgyűlésre – 2018. december 13.

Tisztelt Egyesületi Tagunk!

Közgyűlést tartunk 2018. december 13-án, csütörtökön, 18:15-kor.

A közgyűlés helye

Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola tornacsarnoka (3000 Hatvan, Géza fejedelem u. 3.)

Napirendi pontok
  1. 2019. január 1-től esedékes tagdíj megállapítása és annak elfogadása
  2. Egyebek

Figyelemfelhívás

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon az egyesületi tagok több mint fele jelen van (illetőleg szabályszerű meghatalmazással képviselve van). Tekintettel a napirendi pontok kiemelt fontosságára, kérünk minden egyesületi tagot, hogy vegyen részt a közgyűlésen.

Ha a közgyűlés nem lesz határozatképes, a megismételt közgyűlés ugyanazon a helyen, Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola tornacsarnoka (3000 Hatvan, Géza fejedelem u. 3.) 2018. december 13-án 18:45-kor kerül megtartásra. A megismételt közgyűlés a megjelent egyesületi tagok számára tekintet nélkül határozatképes és nincs jogi akadálya annak, hogy a jelen meghívóban feltüntetett napirendi pontokban döntést hozzon.

A meghívó az Egyesület székhelyén a 3000 Hatvan, Tanács út 9. szám alatt is kifüggesztésre került.