Hatvani Kalendárium

A Hatvani Kalendáriumban két cikk is megjelent Egyesületünkkel kapcsolatban. A mai napon Lukács Mónika írását tesszük közzé, amely a Kalendáriumban a 320-321. oldalon található.

Köszönjük!

JÓ ÜTEMBEN HALAD A SPORTCSARNOK ÉPÍTÉSE

Január közepén kezdődött el a sportcsarnok építése, a volt cukorgyár területén. Mivel ez a rész a Zagyva árterében fekszik, ahol hordalékos, feltöltött a talaj, ezért az épületet cölöpalapozással erõsítették meg a kivitelezõk. Az alapozáshoz szükséges földkiszedési munkák már 2018 évvégén, 2019 elején elkészültek. A cölöpözés márciusban megkezdõdött, és az összes cölöp két hét alatt elkészült, így a mélyalapozási munkák már be is fejezõdtek. A cölöpözést követõen a fejtömbök betonozása és a kehelynyakak elhelyezése vált szükségessé, hogy azok az elõregyártott pilléreket fogadni tudják. A küzdõtéri részen a pillérek felállítása, beépítését követõen a felszín feletti munkarészek kivitelezése vette kezdetét áprilisban. Ezzel párhuzamosan a kiszolgáló részek – elõtér, vizesblokkok, öltözõk, lépcsõházak, liftaknatartóoszlopait betonozták a helyszínen, és mellette megkezdõdött a falazat kivitelezése is.

Az épület acélszerkezeti elemeit májusban kezdték beépíteni. Az építkezés legbonyolultabb része a 7 darab, 47 méter hosszú fõtartó felállítása volt. Május 22-én kedd éjszaka már a sportcsarnok fõtartói is megérkeztek: az országban egyedülállónak számító, rekordméretû elemek 47 méter hosszúak és egyenként 56 tonna súlyúak voltak, így megfelelõ biztosítás mellett szállították õket Itt még az alapozási munkálatok folytak ide.

Elõször két darabot hoztak, majd ezt követõen esténként 1-1 darabot szállítottak az autópályán. A pályáról a horti lehajtónál jöttek le, és onnan a 3-as fõúton haladt a szállítmány Hatvan irányában. A Radnóti téri körforgalomnál fordultak le Boldog felé, és a buszpályaudvarral szembeni résznél vitték be az elemeket a munkaterületre. A kerítést korábban meg kellett bontani, és egy külön utat is kellett építeni a szállítás miatt. Erre azért volt szükség, mert még korábban, az építkezés melletti területeket birtokló cégtõl hiába kérték, hogy a területükön áthaladhassanak a szállítójármûvek, az nem adta hozzájárulását a mûvelethez. Az elsõ két fõtartót május 23-án, szerdán be is emelték a helyére, ezt a munkát egy 500 tonnás autódaru végezte el. Csütörtökön újabb két fõtartót emeltek be a délelõtti órákban. Majd pénteken, és szombaton a hátralévõ 3 fõtartót is beépítették. Ezt követõen megkezdték az acélmerevítések elhelyezését is.

Minden felmerülõ nehézséggel megbirkózunk, nem hagyjuk, hogy bármi is akadályozza a beruházás megvalósulását. Ez a sportcsarnok régóta a hatvaniak álma, mindent megteszünk azért, hogy a lehetõ leghamarabb és legjobb minõségben elkészüljön – fogalmazott Horváth Richárd polgármester május végén.

Június elején már a tetõszerkezet és a födém megvalósításán ügyködtek a munkások, és majd három hét múlva a tetõszerkezet is teljesen elkészült. A tetõpanelek felhelyezésével június végén elkészültek, így elmondhatták: a tetõ is rákerült a sportcsarnokra, ami ezáltal beázás mentes lett. Így bent folyamatosan haladhattak az épületgépészeti munkákkal. Mellette a csarnok padlózatának kialakítása folyt, a hõszigetelést elhelyezték az ipari padló alá, majd arra került rá a sportburkolat. A dolgozók már levakolták az elkészült belsõ válaszfalakat. A szakemberek gyors, pontos munkavégzésének köszönhetõen augusztus végére minden nyílászáró a helyére került, így le tudták zárni az épületet. Megkezdõdhetett a falak szigetelése, a belsõ víz és szennyvíz hálózat kialakítása, az elektromos szerelvényezés is. Ezzel egy idõben megtörtént a környezõ területek szépítése, a parkolók kialakítása. A csarnokot két oldalról lehet majd megközelíteni, a Boldogi útról és a Radnóti tér felõl is. Utóbbi lesz a fõbejárat, itt kezdték el a parkolók illetve a buszfordulók kiépítését. De lesznek itt kerékpár tárolók, és a tervekben négy darab elektromos töltõállomás kialakítása is szerepel.

Ahhoz azonban, hogy a hatvaniak is testközelbõl megtapasztalják pontosan mekkora is lesz a létesítmény és hogyan fog kinézni, az önkormányzat és a kivitelezõ szeptember 24-ére, szombatra nyílt napot szervezett a sportcsarnokhoz. – A tervek szerint a csarnok a város emblematikus építménye lesz, ahol számos kulturális – és sporteseményt szerveznek majd. A nyílt nap épp azt a célt szolgálja, A helyi férfi kézilabdacsapat tagjai is kíváncsiak voltak leendõ csarnokukra hogy a lakosság már az építés
alatt is azt érezze: ez az õ közösségi terük lesz és személyesen is kapcsolódhassanak a sportcsarnokhoz – mondta Tarsoly Imre önkormányzati képviselõ.

A sportcsarnokot 30 percenként 15-20 fõs csoportokban lehetett megtekinteni, a helyszínen mindenki balesetvédelmi oktatást illetve munkavédelmi sisakot és láthatósági mellényt kapott a bejáráshoz. Szépszámú érdeklõdõ tekintette meg a beruházást.

Az építkezés több mint 18500 négyzetméteres területen zajlik, a csarnok alapterülete 2400 négyzetméter lesz. A férõhelyek száma 1105 darab, ebbõl csaknem 100 darab mobil lelátón kap helyet. Az épület háromszintes lesz, raktárakkal, öltözõkkel, büfével, orvosi szobával és irodákkal ellátott.

Horváth Richárd polgármester elmondta:
Felemelõ élmény látni azt, hogy ilyen tempóban és ekkora erõvel épül a sportcsarnok, sok küzdelem és nehézség árán ugyan, de hamarosan célt ér ez a projekt is. A tervek szerint 2020. év elejére minden teljesen elkészülhet. A sport- és rendezvénycsarnok összességében 3,6 milliárd forintból valósul meg, ez pedig egy forintjába sem kerül a hatvaniaknak. 2020. késõ tavaszán pedig remélhetõleg már a megnyitó ünnepség és az átadási ceremónia szervezése folyik majd.

Egy harminc éves álom valósult meg a hatvaniak számára, óriási jelentõsége van ennek a létesítménynek. Ez nemcsak azt jelenti, hogy a sportélet sokkal színesebb és változatosabb lesz, hanem nagyszabású rendezvényeket is lehet majd itt rendezni. Az épület egy modern, korszerû közösségi tér lesz, amely sok lehetõséget biztosíthat nemcsak a hatvaniaknak, hanem a térségbõl érkezõknek is – közölte Tarsoly Imre önkormányzati képviselõ.

Lukács Mónika