Meghívó a közgyűlésre

A Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület – képviseli: Antalóczy Péter elnök – az egyesület közgyűlését a 2013. évi V. törvény valamint az Egyesület alapszabályában meghatározottak szerint –

összehívom

A közgyűlés ideje: 2016. december 12. napjának 18. órája
A közgyűlés helye: 3000 Hatvan, Tanács út 7. OK-TAT- 60 Kft „B” épület 1. emeleti Konferencia termében. (Bejárat a Nádasdy Tamás u. 8. felől. Parkolás korlátozott létszámban lehetséges!)

Napirendi pontok:

  • A Hatvani Kézilabda és Szabadidős Sportegyesület Hatvan Város Önkormányzata és Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. között 2014. október 30. napján megkötött megállapodást módosító okirat elfogadása.
  • Hatvan Város Önkormányzata, valamint a Hatvani Kézilabda és Szabadidős Sportegyesület között megkötésre kerülő Együttműködési Megállapodás tartalmának elfogadása.
  • Hatvan Város Önkormányzata, valamint a Hatvani Kézilabda és Szabadidős Sportegyesület között földhasználati jogot alapító megállapodás elfogadása a hatvani 5331/40 hrsz. alatt ingatlan vonatkozásában.
  • Hatvan Város Önkormányzata, valamint a Hatvani Kézilabda és Szabadidős Sportegyesület között 369.472.291,-Ft kölcsön összeg vonatkozásában kölcsönszerződés tartalmának elfogadása
  • Egyebek

A közgyűlés határozatképes, ha a tagok legalább több mint fele a közgyűlésen jelen van.
Amennyiben a fenti időpontban a közgyűlés nem lesz határozatképes, úgy a változatlan napirendi pontokkal megismételt közgyűlés időpontja 2016. december 12. napja 18 óra 30 perc, helye 3000 Hatvan, Tanács u.7., mely a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.

Hatvan, 2016. november 27.

Tisztelettel:

Antalóczy Péter
SK elnök